Inscrieri 
LICEUL TEORETIC TRAIAN LALESCU HUNEDOARA

Elevi >> Inscrieri


Inscriere in Clasa pregatitoare 2020 - 2021

Colectie de documente si acte necesare
Metodologia inscrierii in invatamant primar 2019 - 2020
Calendar Inscriere in invatamantul primar 2019-2020
Circumscriptii scolare judetul Hunedoara
Cerere tip inscriere clasa pregatitoare
Cerere tip de inscriere online - http://inscriere.edu.ro/

Înscriere în învătământul primar 2020-2021

An 2020-2021  

Metodologie_inscriere_inv_primar_Calendar_2020

Calendarul inscrierii in invatamantul primar

Înscrierea în învătământul primar se face în baza unei Metodologii aprobată de Ministerul Educatiei.

Astfel copiii, care împlinesc vârsta de 6 ani până la data de 31 august 2020 inclusiv, trebuie să fie înscrisi în clasa pregătitoare, în conformitate cu Legea Educatiei.
Copiii care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2020 inclusiv, pot fi înscrisi dacă dezvoltarea lor psihosomatică este corespunzătoare.
Toate unitătile de învătământ au obligatia de a oferi informatii referitoare la procedura de înscriere a copiilor în învătământul primar indiferent dacă părintii fac parte sau nu din circumscriptia respectivă.

Evaluarea psihosomatică

Cererea de înscriere online va fi disponibilă pe site-ul www.edu.ro, sectiunea Învătământ primar -> Înscrierea în învătământul primar (precum ?i pe https://inscriere.edu.ro), începând cu 04 martie 2020. Cererea de înscriere online este doar o facilitate de pre-completare a cererii-tip de înscriere de către solicitanti si nu va elimina obligativitatea prezentării solicitantului la unitatea scolară dorită, cu dosarul de înscriere, în vederea validării cererii-tip de înscriere.

cerere tip 2020 (descarca)

PROGRAM ÎNSCRIERI

Înscrieri clasa pregătitoare

An scolar   2020 -2021

Etapa  I : 4 martie – 23 martie 2020

                                      Etapa II : 23 aprilie – 30 aprilie 2020

LUNI-VINERI  8.00-18.00

*Inscrierile  se fac prin completarea  si depunerea unei cereri tip la secretariatele unitătii:  

– str. Victoriei, nr.23                                                                         

*La înscriere, părintii vor prezenta, în original si copie:

– certificatul de nastere al copilului;

– cărtile de identitate ale părintilor;

– hotărârea judecătorească  sau orice alt document care atestă  calitatea de sustinător legal/tutore al copilului;

Etapa I

4 martie – 23 martie 2020 – Completarea de către părinti, online sau la unitatea de învătământ la care solicită înscrierea copiilor, a cererilor-tip de înscriere. Validarea cererilor-tip de înscriere la unitatea de învă?ământ la care solicită înscrierea copiilor, zilnic, în intervalul orar 8,00- 18,00 (luni-vineri). Depunerea si validarea cererilor-tip de înscriere de către părintii care solicită înscrierea copiilor la scoala specială.

Etapa II

23 aprilie – 30 aprilie 2020 – Depunerea cererii-tip de înscriere la secretariatul unitătii de învătământ aflate pe prima pozitie dintre cele trei optiuni exprimate pentru etapa a doua, de către părintii copiilor care nu au fost cuprin?i în nicio unitate de învătământ în etapa anterioară sau care nu au participat la prima etapă. Validarea cererilor-tip de înscriere la unitatea de învătământ aflată pe prima pozitie în optiunile privind înscrierea copiilor.

Plan de scolarizare 2020-2021

Liceul Traian Lalescu “ dispune de o dotare corespunzătoare din punct de vedere material,

Calendarul inscrierii

Admiterea in liceu pentru anul 2020 - 2021

Colectie de documente si acte necesare
Brosura admitere
Plan de masuri ISJ HD
Calendar admitere 2020
Ordin nr.4326 22.05.2020
Anexa 2 ordin 4325 calendar admitere dual 2020
Anexa 4 I Probe verificare competente lingvistice materne
ORDIN nr.4948 din 27 august 2019
ORDIN nr.5532 din 11 decembrie 2019
Anexa 3 metodologie organizare-desfasurare + structura probe aptitudini admitere licee vocationale
OMEC 4.317 21.05.2020 completare metodologie admiteree inv. liceal stat 2020-2021
OMEN 5087 din 2019- admitere înv. profesional si dual 2020-2021
Metodologie de organizare si desfasurare a admiterii
Metodologia admiterii IP
Calendar admitere profesional 2020
Fisa Admitere 2020 aptitudini
Fisa Admitere liceu model 2020
Fisa inscriere profesional 2020
Fisa optiuni dual 2020
Ordin modificare criterii admitere postliceal